Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
2295 f1e1 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post

April 23 2018

shiningflowers:

50 motivational quotes to make your day brighter and for you to know that you’re not alone💛✨💛

 1. Good days are coming your way.
 2. It’s ok to be confused.
 3. Everybody starts crying randomly.
 4. Nobody has an exact plan.
 5. Beauty ideals are stupid.
 6. You matter.
 7. Smile through the tears.
 8. Laugh at your haters.
 9. Be the person you want to be.
 10. Be nice to the ones who love you.
 11. Having anxiety is normal.
 12. You’ll get through this.
 13. Allow yourself to be happy.
 14. Love the people you want to love.
 15. It’s no crime to take a nap.
 16. Life can be exhausting.
 17. Grades are not everything.
 18. You have to work hard.
 19. Treat people how you want to be treated.
 20. Expiriencing and learning is fun.
 21. School is not always bad.
 22. Talk to people.
 23. Don’t care about other’s opinions.
 24. Do what you love.
 25. Our society judges too much.
 26. Teachers don’t really know you.
 27. Grades don’t define who you are.
 28. Cut out toxic people.
 29. Smile at strangers.
 30. Small things matter too.
 31. It’s ok to spend money on things you don’t need.
 32. If you’re hungry. Eat.
 33. Be with people that make you feel like home.
 34. Fighting with your parents is normal.
 35. If you want to cry, let it all out.
 36. Life can be intimidating.
 37. Eating good food will make everything better.
 38. Panic attacks are ok.
 39. Everybody has a story. Remember that.
 40. You don’t need to study all the time.
 41. Life is happening outside of your screen.
 42. Think before you talk.
 43. Your body is your home. Treat it like that.
 44. It doesn’t matter if you have a lot of friends.
 45. Things tend to get stressful sometimes.
 46. Let your feelings out.
 47. Listen to happy music whenever you’re sad.
 48. Do not compare yourself to others.
 49. Just take a deep breath, now you can carry on.
 50. EVERYTHING IS GOING TO BE OKAY.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 25 2017

3208 b0e9 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
0468 5c90 420

hellish-daddy:

Louder Than Bombs (2015)

5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viasom3thingwild som3thingwild
9136 8601 420
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

February 27 2017

Najdroższa Lindo!  17:15. Właśnie do Ciebie dzwoniłem. Od razu czuję się lepiej. Zacznę poniedziałek, kończąc z piciem. Chcę, żebyś wiedziała, że chcę to zrobić dla Ciebie, niezależnie od tego, jak będzie ciężko. Bo nie ma innej kobiety takiej jak Ty, i nie ma innego sposobu, aby Cię zatrzymać. Moja miłość do Ciebie dominuje nad wszystkim, nawet nad niebiosami. Proszę, błagam, wytrzymaj ze mną jeszcze trochę. Myślę, że warto. Czuję, jak moje uczucie do Ciebie wibruje mi w łokciach, porusza drutami telefonicznymi, przenika przez ściany. Nie zmarnujmy tego. Jesteś cudem. A ja wierzę w cuda, i, koniec końców, po telefonicznej rozmowie z Tobą, wierzę w Ciebie…
— Bukowski
Reposted fromwwannie wwannie viacytaty cytaty

June 29 2015

Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic vialetmeget letmeget
2148 9955 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viatworcze tworcze
5200 ceb4 420
Wiersze o moim psychiatrze 3

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaboundlessness boundlessness
0071 ec9b 420
Reposted fromikhakima ikhakima viaoski oski

June 27 2015

6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viajustyha justyha
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viajustyha justyha
4066 bd82 420
Reposted fromTakingControl TakingControl viaLaFoi LaFoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...