Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

3208 b0e9 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
0468 5c90 420

hellish-daddy:

Louder Than Bombs (2015)

5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viasom3thingwild som3thingwild
9136 8601 420
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

February 27 2017

Najdroższa Lindo!  17:15. Właśnie do Ciebie dzwoniłem. Od razu czuję się lepiej. Zacznę poniedziałek, kończąc z piciem. Chcę, żebyś wiedziała, że chcę to zrobić dla Ciebie, niezależnie od tego, jak będzie ciężko. Bo nie ma innej kobiety takiej jak Ty, i nie ma innego sposobu, aby Cię zatrzymać. Moja miłość do Ciebie dominuje nad wszystkim, nawet nad niebiosami. Proszę, błagam, wytrzymaj ze mną jeszcze trochę. Myślę, że warto. Czuję, jak moje uczucie do Ciebie wibruje mi w łokciach, porusza drutami telefonicznymi, przenika przez ściany. Nie zmarnujmy tego. Jesteś cudem. A ja wierzę w cuda, i, koniec końców, po telefonicznej rozmowie z Tobą, wierzę w Ciebie…
— Bukowski
Reposted fromwwannie wwannie viacytaty cytaty

June 29 2015

Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic vialetmeget letmeget
2148 9955 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viatworcze tworcze
5200 ceb4 420
Wiersze o moim psychiatrze 3

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaboundlessness boundlessness
0071 ec9b 420
Reposted fromikhakima ikhakima viaoski oski

June 27 2015

6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viajustyha justyha
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viajustyha justyha
4066 bd82 420
Reposted fromTakingControl TakingControl viaLaFoi LaFoi
Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.
— Carl Gustav Jung
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Lękam się, że się okaże, iż będę dalej żyć, dalej jeść, spać i trochę czymś się zajmować i powoli tępo przyzwyczaję się być „nieszczęśliwą i sceniczną” figurą.
— Thomas Mann
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl